De Succesvolle Therapie

Wat maakt een therapie efficiënt? Was is er nodig zodat een therapie slaagt? Wat zijn de aspecten die noodzakelijk zijn om vooruitgang te boeken en een betere levenskwaliteit te bereiken?

Motivatie en engagement

Bereidwilligheid om naar het proces toe en met het proces te werken is essentieel. Psychotherapie heeft de meeste slaagkansen wanneer iemand er sterk naar verlangt om zichzelf te verbeteren. Indien u niet wil veranderen, bestaat de kans dat dit ook niet zal gebeuren, of dat de verandering erg moeizaam zal verlopen.

Verandering betekent de aspecten van uw leven die een struikelblok zijn en bijdragen tot uw problemen aan te pakken. Een sterk engagement is noodzakelijk om belangrijke veranderingen te bereiken zowel in uw gedrag als in uw gedachtepatronen.

Een open attitude en weerbaarheid

Het is belangrijk om een open geest te behouden tijdens psychotherapie en bereid te zijn om nieuwe dingen te proberen waar u nog nooit aan gedacht had. In psychotherapie bestaat de uitdaging er vaak in om de eigen overtuigingen en zelfs de eigen persoonlijkheid in vraag te stellen. Het heeft dan ook de grootste slaagkansen indien u in staat bent en ertoe bereid bent om dit te doen in een veilige en behulpzame omgeving.

De relatie tussen de psychotherapeut en de cliënt: vertrouwen en betrouwbaarheid

Voor een doelmatige therapie moet de inspanning van twee kanten komen: zowel de cliënt als de psychotherapeut dragen hierbij hun steentje toe. De band die u opbouwt met uw psychotherapeut moet daarom sterk genoeg zijn om u toe te laten in alle eerlijkheid te kunnen communiceren over uw gedachten en gevoelens. Het is onontbeerlijk dat het klikt tussen u en uw therapeut, zowel op gebied van persoonlijkheid als van aanpak en stijl, zodat u zich op uw gemak voelt bij hem of haar. Indien u na de initiële afspraken merkt dat deze band niet goed zit, kan u beter op zoek gaan naar een andere psychotherapeut waarbij u zich meer comfortabel bij voelt.

Evaluatie van de therapie

Indien u de juiste therapeut heeft gevonden,  hoe weet u dan dat het de geschikte therapie is voor u?

Hetgeen u verwacht te bereiken door de therapie moet duidelijk gecommuniceerd worden tijdens de eerste sessies. Samen met uw therapeut kan u realistische tijdspannen bespreken om uw doelen te bereiken, als ook de manier waarop de vooruitgang kan geëvalueerd worden.

Een goede psychotherapeut

Hoewel u de eindverantwoordelijkheid heeft over de veranderingen die u in uw leven wilt aanbrengen, kan een geschikte therapeut wel uitkijken naar de obstakels op uw weg. Indien u controle heeft over deze hindernissen, kan de therapeut gedragingen voorstellen die u kunnen helpen deze moeilijkheden te overwinnen. Daarentegen, indien deze obstakels factoren zijn waar u geen invloed op heeft, kan de therapeut u strategieën aanleren om met zulke lastige zaken op een gezonde manier om te gaan.

Een efficiënte psychotherapeut zal negatieve gedachtepatronen die depressieve en angstige gevoelens veroorzaken identificeren. Door u dan aan te moedigen  om uw eigen vermogens te ontwikkelen en door u vaardigheden aan te leren om met deze moeilijke gevoelens  om te gaan, zal de psychotherapeut u helpen om een positievere kijk op het leven te verkrijgen.

Ook wat betreft relaties kan een goede psychotherapeut u bijstaan, namelijk door gedragspatronen te onderkennen die de banden met anderen ondermijnen, als ook positieve veranderingen te introduceren in uw relaties. Uw psychotherapeut kan uw communicatieve vaardigheden helpen verbeteren, waardoor u op een meer authentieke manier met de mensen in uw leven kan omgaan.

Een goede aanwijzing dat u op de goede weg bent bestaat eruit nieuwe inzichten te verkrijgen over uw gedachten en uw gedrag, die u misschien voordien uit de weg ging. Mettertijd zal u patronen herkennen in uw gedrag en beseffen waar deze vandaan komen. Zo zal u ook kunnen herkennen wat u tegenhoudt om gelukkig te zijn en hoe u dit kan veranderen. Het eindresultaat is een persoonlijke groei dat u toelaat om uw leven onder controle te krijgen en om van positieve en constructieve relaties te genieten.

Dit is een korte lijst met sleutelwoorden die een goede psychotherapeut beschrijven:

Empathie, Ervaring, Technieken, Goed, Op de hoogte, Studies, Flexibiliteit,  Communicatieve vaardigheden, Innerlijke kracht, Inspiratie, Creativiteit, …

 

 

Reacties zijn gesloten.