Honoraria

In de beginfase van de behandeling is het belangrijk om samen uw reële verwachtingen en doelstellingen te bepalen en deze vast te leggen in samenwerking cliënt – therapeut. Daarbij worden praktische aangelegenheden (verwachte duur van de therapie, de kostprijs, het programma) openlijk besproken om de gemoedsrust en duidelijkheid te verhogen.

Tarieven kunnen variëren volgens de frequentie van de afspraken.

Voorbeelden:

Individuele therapie: 70 euro/ uur

Koppel therapie: 80 euro/uur

Voorkomen van stress en psychologische problemen (groep):

20 euro/ sessie (2 uur)

Psychologische tests en evaluaties :

Wechsler IQ battery, WISC, WPPSI: 130 euro

Psychosomatische zwangerschaps oefeningen (groep): 15 euro/uur

Voor internet betaling, mijn rekening nummer is: BNP Paris- Bas – BE56 0015 0602 1188

Afspraken kunnen worden afgezegd tot 24 uur voor de afspraak. Indien een afspraak wordt geannuleerd binnen 24 uur of niet wordt nagekomen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht!

Reacties zijn gesloten.