Rechten van de Clientenraad

Wet van 10 mei 2015 op de gezondheidszorgberoepen en de Wet Patiëntenrechten

Informatie aangepast op 26 september 2016

Als erkend gezondheidszorgberoep heeft de klinisch psycholoog er sinds 1 september 2016 een aantal bijkomende wettelijke verplichtingen en rechten bijgekregen. Deze zijn vastgelegd in deWet van 10 mei 2015 op de gezondheidszorgberoepen (het oude KB 78). Bovendien is hij vanaf dan ook gebonden aan de Wet Patiëntenrechten.

Hieronder vindt u een overzicht van deze nieuwe regelgeving. Wij geven telkens de artikels uit de wet van 10 mei 2015 op de gezondheidszorgberoepen alsook de artikels uit de deontologische code die hierbij aansluiten. De meeste bepalingen zijn immers al in zekere mate terug te vinden in de code.

Overzicht van nieuwe plichten en rechten voor klinisch psychologen:

Continuïteit van zorg

Diagnostische en therapeutische vrijheid

Doorverwijsplicht

Recht op honorarium of forfaitaire bezoldigingen

Overeenkomsten voor gebruik van lokalen, personeel of materiaal

Onrechtmatige voordelen en het verbod op dichotomie

De wet op de patiëntenrechten (bijv. bijhouden van een patiëntendossier)

Reacties zijn gesloten.