Testing

Psychologische tests alle leeftijden 

Uitgebreid psychologisch onderzoek om een beter beeld te krijgen van uw klacht, voor diagnostische doeleinden,..
Schalen van de diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen (DSM-V) – psychodiagnose, het beoordelen van de psychologische en psychiatrische problemen van het individu

Klinische en psychiatrische schalen: BDI-II, SCl-90R, STAI X-Y, LSAS, EDI-2, SCID-I, maten van angst, agressiviteit, depressie

Intelligentietest (verbaal en non-verbaal IQ): WISC, WPPSI, WAIS

Persoonlijkheidstest: MMPI-2, Big Five

Projectieve tests: Rorschach, TAT, CAT, ..

Grafische tests: tekening van de boom, van het gezin, van de menselijke figuur, voor kinderen

Psycho-aanleg- en oriëntatietests: BPA

Reacties zijn gesloten.