Koppel therapie

Het doel van relatietherapie is om koppels die problemen ondervinden te helpen deze te overwinnen. Deze problemen kunnen van velerlei aard zijn: gebrekkige communicatieve vaardigheden, incompatibiliteit kunnen aan de basis ervan liggen, als ook een brede waaier aan psychologische moeilijkheden waartoe huiselijk geweld, alcoholisme, depressie, angsten, enz. kunnen toebehoren. De focus van relatietherapie is het identificeren van hetgeen de problemen veroorzaakt en om deze symptomen aan te pakken aan de hand van duidelijk geformuleerde doelstellingen. Zo kan de relatie hersteld worden en opnieuw op een gezonde manier functioneren.
Relatietherapie is bedoeld voor personen die klachten hebben in verband met intimiteit, seksualiteit en communicatie.
Samenwerking is essentieel om hierbij vooruitgang te boeken. Het is noodzakelijk dat het koppel een verlangen heeft om disfunctioneel gedrag aan te pakken en te veranderen. Eerlijkheid en emotionele openheid zijn onontbeerlijke componenten voor deze therapie.
Voor het koppel bestaat het evaluatieproces eruit om diepgaande informatie te verzamelen omtrent de huidige problemen, waarbij tijdsbesteding, geschooldheid, werk, kindertijd, de relatie met de ouders, het gebruik van middelen, het geloof en de persoonlijke, medische, legale en psychologische geschiedenis aan bod komen in een initiële intake.
Hierna kan het koppel samen met de psychotherapeut een beslissing nemen over de gewenste vorm en gang van de behandeling. Deze therapie neemt normaal gezien enkele maanden in beslag.
Zodra het koppel de nodige vaardigheden heeft ontwikkeld en de relatie weer op een gezond niveau functioneert, kan de behandeling beëindigd worden. Cliënten wordt aangeraden om terug in therapie te gaan indien er sprake is van herval. Opvolgsessies en therapie op lange termijn kunnen afgesproken worden indien het door de betrokken partijen als wenselijk beschouwd wordt.

Reacties zijn gesloten.