Individuele therapie

Cognitieve Gedragspsychotherapie, Mindfulness Cognitieve Therapie, Oplossingsgericht Brief Therapie, Psychosomatische oefeningen, Counseling, Couch en ondersteuning

Therapie is een proces waarin een professionele relatie wordt opgebouwd met de bedoeling de cliënt te helpen zijn huidige of chronische problemen te onderzoeken. Het uiteindelijke doel is steeds emotionele genezing, persoonlijke en algemene verrijking en een harmonieuzer functioneren in het dagelijkse leven. Therapie is tevens bruikbaar als een dienstverlening waarbij een persoon steun, begrip en begeleiding vindt om (opnieuw) tussenmenselijke vaardigheden aan te leren, om met moeilijke situaties om te gaan of om beslissingen te nemen. Iedere sessie is een forum waar uw bekommernissen en doelstellingen centraal staan waardoor U uw zelfbewustzijn en zelfvertrouwen verbetert en U nieuwe vaardigheden verwerft om persoonlijke uitdagingen het hoofd te bieden. Velen vinden de relatietherapie een waardig middel om kennis te verwerven over uzelf en over uw verhouding tot anderen. Bij iedere therapie is het essentieel dat U zich goed voelt bij de therapeut die U gekozen hebt en om U positief op te stellen over de slaagkansen ervan. Op deze wijze geeft U de therapie meer kansen om het beoogde resultaat te bekomen.

Therapie vereist een actieve deelname van zowel cliënt als therapeut, ofschoon ieders rol verschillend is. Het is kenmerkend dat de cliënt zijn bezorgdheden en problemen aanbrengt om tijdens de sessie te onderzoeken of op te lossen. Door de wisselwerking met de therapeut bekomt hij een beter inzicht in zijn problemen. Het is de taak van de therapeut om te luisteren, om relevante informatie, advies en terugkoppeling aan te bieden, wat een verbetering van de toestand van cliënt makkelijker maakt. Door de nieuw verkregen vaardigheden in de praktijk te brengen – wat een hoger niveau van bewustzijn veronderstelt – zult U de kracht vinden om belangrijke veranderingen in uw leven teweeg te brengen en om wijzere beslissingen te nemen en zo uw doelstellingen realiseren. Tussen meer algemene doelstellingen vermeld ik: zich beter voelen, meer voldoening vinden in zowel privé- als beroepsleven, gezonde relaties aanknopen en in stand houden, een halte toeroepen aan terugkerende negatieve neigingen, enz.

Gedurende de consultatieronde, zullen we ons eerst buigen over de bezorgdheden en doelstellingen die U wil behalen.

Reacties zijn gesloten.